Papier en karton

Papier wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals hout, bamboe of riet. Karton is papier dat bestaat uit meerdere lagen. We noemen papier karton als het gewicht meer dan 179 gram per vierkante meter is.

De benaming papier stamt van de papyrusplant. Deze plant gebruikten de Egyptenaren reeds 4000 jaar voor Christus al om papier van te maken. De plantenstengels werden gehalveerd, geplet en naast elkaar gelegd. Hierop werd dan kruislings een tweede laag gelijmd en daarna werd het geheel geperst en gedroogd.

De oorsprong van papier zoals wij dat kennen ligt in China. In het jaar 105 na Christus schepte Ts’ai Lun het eerste vel papier. Hij vermaalde de bast van de moerbeiboom, oude visnetten en touw tot vezels en vermengde dit met water. Uitgespreid op een bamboezeef liet hij de brij uitlekken tot de vezels vast in elkaar grepen en liet het vel vervolgens drogen in de zon. Nog steeds wordt volgens dit principe papier gemaakt.